Kynologia
Koło Łowieckie "Hańcza" w Suwałkach
Uchwałą Kapituły Odznaczeń
Łowieckich w Warszawie
z dnia 5 listopada 2008 r.
Koło zostało odznaczone
Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej
Uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach
z dnia 15 lipca 2013 r.
Koło otrzymało odznaczenie regionalne
"Za zasługi dla Łowiectwa"

Obecny skład Zarządu Koła:
PREZES
Jarosław Osyda
ŁOWCZY Janusz Borowczak
SKARBNIK Sławomir Sieczkowski
SEKRETARZ Mirosław Sztejter
Przew. Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kozłowski
       Data założenia Koła: 16 czerwca 1953r.

       Koło wywodzi swój rodowód ze Stowarzyszenia Myśliwskiego Zachód o nazwie „Kuna” w Suwałkach, które powstało w wyniku wcześniejszego jego podziału. W dniu 16 czerwca 1953r. na Walnym Zgromadzeniu dokonano zmiany nazwy ze Stowarzyszenia „Kuna” na Koło Łowieckie Nr 2, w 1978r. na „Hańcza” z siedzibą w Suwałkach. Wiązało się to z jeziorem Hańcza, które po wydzierżawieniu nowego obwodu łowieckiego nr 18 było jego częścią. Przewodniczącym Zarządu został Jan Borowczak, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1985r. W tym czasie Koło zgromadziło znaczny majątek, dzierżawiło aż 6 obwodów łowieckich o powierzchni 37,8 tys. ha i było Kołem zrzeszającym 106 członków, najwięcej w całej suwalskiej organizacji PZŁ. W dniu 19 stycznia 1986r. podjęta została uchwała o podziale. W Kole „Hańcza” pozostało 53 myśliwych z możliwością prowadzenia gospodarki łowieckiej na 3-ch obwodach – nr 18,71,78 na powierzchni 17880 ha. W skład nowego zarządu weszli Eugeniusz Narkiewicz - prezes, Zygmunt Staranowicz – łowczy, Antoni Kopiczko – sekretarz, Jan Pryczkowski – skarbnik.

       Położenie obwodów w sąsiedztwie Puszczy Rominckej i Puszczy Augustowskiej sprawia, że łowiska są bardzo atrakcyjne. To przez nie przechodzą szlaki migracyjne łosia, jelenia, dzików i wielkich drapieżników – wilka i rysia. Rocznie w sezonie pozyskuje się ponad 50 dzików, około 20 saren i po kilka jeleni. Niestety do wspomnień należą już tylko dobre rozkłady zajęcy na polowaniach zbiorowych i wiosenne polowania na piżmaki i w i później na kaczki.

       Uprawianych jest ponad 20 ha poletek łowieckich. Nadmiar zebranych plonów przeznacza się na zimowe dokarmianie. W obwodzie łowieckim nr 78 znajduje się wiata, miejsce spotkań myśliwych przez cały rok. To tutaj kończą się polowania wigilijne i odprawiane są msze hubertowskie.


       W 2008r. uroczyście obchodziło swój Jubileusz 55-lecia, otrzymało Sztandar, a za swoją działalność zostało odznaczone Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Uroczystości poprzedzone zostały Mszą Świętą polową w uroczysku Wasilówka, którą koncelebrowali księża, członkowie Koła Jarema Sykulski i Waldemar Chachaj. 

       W posiadaniu myśliwych jest wiele trofeów myśliwskich, w tym medalowych, ale do najcenniejszych z nich należy skóra rysia wyceniona na Wystawie Łowieckiej w Turynie w 1986 r., na 154 pkt CIC. Przyznany złoty medal z czystego kruszcu podkreśla wysoką wartość trofeum w skali międzynarodowej. Ryś strzelony został na polowaniu zbiorowym w łowisku Bakaniuk przez Bogusława Szwejsera. Myśliwi podnoszą swoje umiejętności strzeleckie, stąd część z nich uczestniczy w wielu zawodach i turniejach organizowanych na strzelnicach myśliwskich w Doliwach i Giżycku.

Poczet Sztandarowy Koła na uroczystościach Jubileuszowych
KŁ "Szelment" w SuwałkachPoczet Sztandarowy Koła uczestniczył we Mszy Świętej na której poświęcono i uroczyście wręczono Sztandar Kołu Łowieckiemu "Szelment" w Suwałkach, które obchodziło w dniu 18 czerwca 2011 r. swój Jubileusz 25-lecia.

Zawody w Strzelaniach Myśliwskich
o ''Puchar Prezesa Koła Łowieckiego HAŃCZA w Suwałkach''.

         W dniu 5 sierpnia 2007 roku o godzinie 9.30, na strzelnicy w Doliwach k/ Olecka odbyło się strzelanie o ''Puchar Prezesa Koła Łowieckiego HAŃCZA w Suwałkach''.
         Strzelano pełne trzy konkurencje śrutowe, tj.: trap, krąg i przeloty. Udział wzięli członkowie KŁ HAŃCZA oraz koledzy z innych, zaprzyjaźnionych suwalskich Kół Łowickich, takich jak: JEDYNKA, KAWKA, SZARAK. SZELMENT; razem 28 zawodników. Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa KŁ HAŃCZA zdobył kol. Jarek Wojtulewicz - członek KŁ SZARAK, z wynikiem 210/250 pkt. Imprezę zakończono w łowisku KŁ HAŃCZA, pod wiatą, gdzie odbyło się wręczenie nagród oraz Pucharu i dyplomów (ufundowanych przez firmę EL BEST, sklep myśliwski ŁOWIEC, hurtownię odzieży TADEO oraz organizatora, Koło Łowieckie HAŃCZA w Suwałkach). Organizatorzy zapewnili ponadto wspólny posiłek przy ognisku, a w przyjaznej atmosferze, jaka się wytworzyła - ze strony członków pozostałych kół padły zapewnienia o organizacji podobnych imprez integracyjnych w przyszłości.
         Przy okazji składamy serdeczne podziękowania kol. Jerzemu Machnaczowi z Olecka, za pomoc w udostępnieniu i obsłudze strzelnicy.Zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora MultiBanku w Suwałkach
i Prezesa Koła Łowieckiego "Hańcza" w Suwałkach

            W dniu 21 sierpnia 2011 roku, w wyniku wspólnej inicjatywy Dyrektora Multibanku w Suwałkach, Tomasza Supronia i Prezesa Koła Łowieckiego "Hańcza" w Suwałkach, Jarosława Osydy zorganizowano na strzelnicy w Doliwach k/Olecka zawody w strzelaniu myśliwskim. Do udziału w zawodach zgłosiło się około 30 myśliwych z suwalskich kół łowieckich, tj. m.in. z "Hańczy", "Jedynki", "Szelmentu", "Kuny", "Szaraka", a także kilku zaproszonych gości. Pogoda dopisała i na strzelnicy stawili się oprócz zawodników, również członkowie ich rodzin, pracownicy banku oraz inni sympatycy łowiectwa i strzelectwa. Składowi sędziowskiemu przewodniczył kol. Krzysztof Konieczka z Giżycka, co gwarantowało sprawne i bezpieczne przeprowadzenie imprezy strzeleckiej. Mimo, że głównym celem spotkania była dobra zabawa, a wśród kolegów nie było zawodników klasy mistrzowskiej, rywalizacja była zacięta. Nic zresztą dziwnego, bo oprócz aplauzu widzów i możliwości popisania się przed kolegami, na zwycięzców czekały puchary i wiele cennych nagród, ufundowanych przez sponsorów, tj. Multibank i Koło Łowieckie "Hańcza". Do zdobycia było 450 pkt. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął kol. Tadeusz Kozłowski z KŁ "Hańcza".
           Po wręczeniu nagród, na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, tj. dzik z rożna, bigos myśliwski i inne specjały. Nie zabrakło również beczki piwa i nalewek myśliwskich.    

    

    

    Odpowiedzialni za organizację. Od lewej: Dyrektor MultiBanku w Suwałkach - Tomasz Suproń,
Grzegorz Buchowiecki, Prezes Koła - Jarosław Osyda, Sędzia Główny Zawodów - Krzysztof Konieczka.

Polowanie Hubertowskie

Po pierwszym hubertowskim polowaniu zbiorowym w sezonie 2006/2007, nasz kolega ks. Waldemar Chachaj odprawił mszę świętą polową w intencji naszych przyjaciół, polujących już w Krainie Wiecznych Łowów.
Oprócz myśliwych, którzy wzięli udział w polowaniu, na mszę dojechały rónież żony naszych nemrodów. Na zakończenie nie zabrakło dzika z rożna i innych specjałów kuchni myśliwskiej.Zakończenie sezonu 2006/2007

Król polowania - ks.Jarema Sykulski
Zbiórka przy ognisku po ostatnim polowaniu w sezonie 2006/2007

"Polowanie Wigilijne" - 2006 r.

Na stanowisku
Zbiórka przy ognisku
Zakończenie "polowania wigilijnego" - kilka słów refleksji
Nie zabrakło wspólnie śpiewanej kolędy

Strzelania praktyczne na Strzelnicy Wojskowej w Sobolewie k/Suwałk - 2006r

Z archiwum fotografii Jana Borowczaka
Wacław Pilewicz, Mieczysław Polakowski, Jan Borowczak

Mieczysław Polakowski

Kol. Depa - Nadleśniczy Rutki Tartak

Od lewej: Edmund Mumot, Romuald Bieryło, Jan Borowczak. Stefan Kamiński, Antoni Woroniecki

Jan Borowczak, Romuald BieryłoOd prawej: Krzysztof Leśniewski, Władysław Krupiński

Od lewej: Krzysztof Leśniewski, Wacław Rucki, Władysław Krupiński


Polowanie DianFotorelacja z polowania


Pierwsza Księga Kasowa

         Księga Kasowa Powiatowego Koła Łowieckiego w Suwałkach przemianowanego na Stowarzyszenie Łowieckie „Kuna”. Pierwszego zapisu dokonano w dniu 12 marca 1949r.. Po lewej stronie księgi dokonywano zapisu przychodów, po prawej rozchodów. Na zakończenie każdego roku gospodarczego – koniec marca sporządzano bilansowania kwot. Ostatniego zapisu dokonał w dniu 6 kwietnia 1962 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła – Stefan Kamiński i dotyczył on przeprowadzonej kontroli o treści: „ ... poprawek w rachunkach nie stwierdzono”. Wpisu do książki dokonywano ręcznie w sposób bardzo staranny, wszelkie poprawki potwierdzone były podpisem.
 

Zawody "O Puchar Łowczego Okręgowego"


 
     W dniu 20 lipca 2013 r. na Zawodach "O Puchar Łowczego Okręgowego", które odbyły się na nowootwartej strzelnicy myśliwskiej w Ełku, uczestniczyli: Jarosław Osyda - prezes Koła, Janusz Borowczak - łowczy Koła oraz Tadeusz Kozłowski - podłowczy Koła.


II Suwalski Turniej w strzelaniach myśliwskich - Doliwy 27 lipca 2013 r.
     W dniu 27 lipca 2013 r. na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach członkowie Koła wzięli udział w kolejnym już Suwalskim Turnieju w strzelaniach myśliwskich

Zawody w strzelaniach myśliwskich o "Puchar Św. Huberta"

Kolega prezes Koła Jarosław Osyda - w strzelaniach "na kręgu myśliwskim" w Zawodach o "Puchar Św. Huberta. Ełk, dnia 6 września 2014 r.


HUBERTUS 2014 r.

Poczet Sztandarowy Koła uczestniczący w uroczystych obchodach św. Huberta
w Sejnach 29 listopada 2014 r.
Fot. L.Przeborowski


IP
18.204.2.231