Kynologia

 

Selekcja osobnicza-kryteria odstrzału

Klasa wieku Opis wienca jelenia byka Ocena prawidlowosci
 
Rejon Hodowlany Puszczy Augustowskiej

2 rok życia - pierwsze poroże      
1. Szpicaki o długoci tyk do 20 cm, tj. do średniej długoci łyżek    
2. Szpicaki o długoci tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długoci łyżek    
3. Szpicaki o długoci tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne - niezalenie od długoci  
3 rok życia - drugie poroże      
       
1. Ósmaki nieregularne i poniżej tej formy    
2. Ósmak regularny    
3. Byki powyej regularnego ósmaka  
4 i 5 rok życia - trzecie i czwarte poroże      
1. Wszystkie byki niekoronne    
2. Wszystkie byki jednostronnie koronne    
3. Wszystkie byki obustronnie koronne  
 
6-10 rok życia, 5-9 poroże      
1. Wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez wzgledu na mase poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4,5kg    
2. Byki obustronnie koronne o masie poroża od 4,5 kg do 6 kg    
3. Byki obustronnie koronne o masie poroża powyej 6 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe  
 
11 rok życia i starsze      
1. Wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża ponżiej 6 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny    
2. Byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 6 kg lecz nie medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny    
3. Byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny  

•  Za byka łownego uznaje sie byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wienca powyżej 6,0kg

•  Za odnoge uznaje sie każdy odrostek o długoci powyej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

•  Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez wzgledu na przyznaną do odstrzł3u klase wieku i nie przyznaje sie za nie punktów niebieskich.

•  Podawana masa poroża jest masą brutto (wieniec z czaszk, bez żuchwy).

 
         
Rejon Hodowlany Wielkich Jezior Mazurskich i Rejon Hodowlany Biebrzanski

2 rok życia - pierwsze poroże      
1. Szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długoci łyżek    
2. Szpicaki o długoci tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długoci łyżek    
3. Szpicaki o długoci tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne - niezależnie od długości  
3 rok życia - drugie poroże      
       
1. Ósmaki nieregularne i poniżej tej formy    
2. Ósmak regularny    
3. Byki powyżej regularnego ósmaka  
4 i 5 rok życia - trzecie i czwarte poroże      
1. Wszystkie byki niekoronne    
2. Wszystkie byki jednostronnie koronne    
3. Wszystkie byki obustronnie koronne  
 
6-10 rok życia, 5-9 poroże      
1. Wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez wzgledu na mase poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4kg    
2. Byki obustronnie koronne o masie poroża od 4,0 kg do 5,5 kg    
3. Byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5,5 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe  
 
11 rok życia i starsze      
1. Wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniej 5,5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny    
2. Byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5,5 kg lecz nie medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny    
3. Byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny  

•  Za byka łownego uznaje sie byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wienca powyżej 5,5kg

•  Za odnoge uznaje sie każdy odrostek o długoci powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

•  Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez wzgledu na przyznaną do odstrzału klase wieku i nie przyznaje sie za nie punktów niebieskich.

•  Podawana masa poroża jest masą brutto ( wieniec z czaszk, bez żuchwy).

 
Rejon Hodowlany Puszczy Piskiej

2 rok życia - pierwsze poroże      
1. Szpicaki o długoci tyk do 20 cm, tj. do średniej długoci łyżek    
2. Szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek    
3. Szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długoci łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne - niezależnie od ł3ugości  
3 rok życia - drugie poroże      
       
1. Ósmaki nieregularne i poniżej tej formy    
2. Ósmak regularny    
3. Byki powyżej regularnego ósmaka  
4 i 5 rok życia - trzecie i czwarte poroże      
1. Wszystkie byki niekoronne    
2. Wszystkie byki jednostronnie koronne    
3. Wszystkie byki obustronnie koronne  
 
6-10 rok życia, 5-9 poroże      
1. Wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez wzgledu na mase poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4 kg    
2. Byki obustronnie koronne o masie poroża od 4 kg do 5 kg    
3. Byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe  
 
11 rok życia i starsze      
1. Wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny    
2. Byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5 kg lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny    
3. Byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny  

•  Za byka łownego uznaje sie byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wienca powyżej 5,0kg

•  Za odnoge uznaje sie każdy odrostek o długości powyej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

•  Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez wzgledu na przyznaną do odstrzału klase wieku i nie przyznaje sie za nie punktów niebieskich.

•  Podawana masa poroża jest masą brutto ( wieniec z czaszk, bez żuchwy).

 
         
JELEŃ

2 rok życia - pierwsze poroże

Młody jeleń w 2-m roku życia w naszych łowiskach wykształca dość wysokie szpice znacznie przekraczające wysokość łyżek - fot. 1, a bywa też że są to "szpicaki koronne" - fot. 2. Cechą charakterystyczną jest brak róży. Za selekcyjne uważamy szpicaki o wysokości do 20 cm

Poroze przyszłościowe

1986
szpicak o wysokości 45 cm widłak regularny
   

Poroze selekcyjne


2003 1993
szpicak regularny o wysokości 10cm szpicak regularny o wysokości 15cm
   

 

 

3 rok życia - 2 poroże

W trzecim roku życia wykształca poroże o formie ósmaka często też dziesiątaka, a nawet dwunastaka. Odnogi zwykle tępo zakończone. Za formę selekcyjną uważamy szydlarze, widłaki, szóstaki oraz ósmaki nieregularne.

Poroze przyszościowe

00 1994
ósmak regularny dwunastak regularny
   

Poroze selkcyjne

1992
widłak regularny szóstak regularny
j00
szósatk regularny szósatk regularny
016
szóstak nieregularny z uszkodzonym
możdżeniem
ósmak nieregularny

 

 

4 rok życia i starsze - 3-cia głowa i następne

W czwartym i piątym roku życia (I klasa wiekowa) - byki wykształcają poroże o formie dziesiątaka i wyżej. Tyki grube, odnogi tępo zakończone, długie, masa wieńca w górnej jego części.
Za formę selekcyjną uważamy szydlarze, widłaki, szóstaki, ósmaki oraz dzisiątaki jednostronnie koronne.

Poroze przyszościowe

1985 1973
dziesiatak obustronniekoronny dwunastak regularny
   

Poroze selkcyjne

ósmak regularny ósmak regularny
ósmak nieregularny dziesiatak regularny
   
 

Selekcyjną formą poroża są wszelkiego rodzaju deformacje wieńca związane z uszkodzonym możdżeniem wywołane stanem chorobowym organizmu - korkociągi, baranie rogi, twory perukowe itp.

 

6 rok zycia i starsze

Jelenie mazurskie w 6-m roku życia i starsze wykształcają poroże w formie wieńca obustronnie koronnego, zwykle z dużą ilością odnóg w koronie, o wysokich, grubych tykach, silnym, długim opieraku nieco krótszym oczniaku o masie wieńca w górze. Za formę selekcyjną uważamy szydlarze, widłaki, szóstaki, ósmaki,  wieńce jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie wieńca poniżej 4,5 kg w ŁRH Puszczy Augustowskiej, 4,0 kg w ŁRH Biebrzańskim, ŁRH Puszczy Augustowskiej, ŁRH Puszczy Piskiej

Poroze przyszościowe

czternastak regularny szesnastak regularny
   

Poroze selkcyjne

ósmak regularny ósmak regularny
czternastak z boczna odnoga dziesiatak niekoronny

 

Jeleń byk łowny.
Za byka łownego w wieku 11 lat i starszym uznajemy formę wieńca prawidłowo ukszłtowanego obustronnie koronnego o masie pozy?ej przeciCtnej dla danego Rejonu Hodowlanego
szesnastak nieregularny czternastak regularny
   
 

 


IP
54.198.130.203